دکتر زینب عادل کاردان

۱-فارغ التحصیل عمومی سال ۸۲ازدانشکده دندانپزشکی مشهد
۲-فارغ التحصیل تخصصی سال۸۵ ازدانشکده دندانپزشکی مشهددارای بورد تخصصی ناسیونال
۳- فلوشیپ زیبایی ازاکادمی دندانپزشکی زیبایی کانادا ازسال ۲۰۱۵
۴-سه سال فعالیت دربیمارستان دکترشیخ دربخش دندانپزشکی سرور
۵-فعالیت دربخشهای کلینیکی تخصصی دندانپزشکی درشهر مشهد از سال ۸۵
۶-فعالیت درمطب خصوصی ازسال ۹۲.

نمونه عمل جراحی

تماس با ما

  • 09366014802
  • فلسطین ۱۸ پلاک ۱۰ طبقه اول
  • drzeinabadelkardan@info.com